Praktische informatie

Openingstijden
Kinderdagverblijf MoreThanKidz Poppejans is met uitzondering van weekend- en feestdagen, het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 18:30 uur.

Soorten opvang

Vaste reguliere opvang
U reserveert vaste dagen (dagdelen) voor uw zoon of dochter, dus elke week komt uw kindje spelen op bijvoorbeeld de hele dinsdag en donderdagochtend. Tijden van 07:30-18:00 uur.

Flexibele opvang
Aan de hand van uw rooster bepaalt u voor de 15e van de lopende maand welke dagen u de volgende kalendermaand nodig heeft. U sluit met ons een contract af voor een bepaald aantal dagdelen per week en u mag zelf bepalen op welke dagen u de dagdelen in die week afneemt. Dat is flexibel.

Verlengde opvang
Verlengde opvang is opvang als aanvulling op de voorgaande opvangsvormen. Verlengd bij kinderdagverblijf MoreThanKidz Poppejans betekent dat we 's morgens eerder open zijn, om 07:00 uur, en dat we 's avonds later sluiten dan de reguliere opvang in Zwolle, namelijk om 18:30 uur. Deze opvangvorm wordt aangeboden in blokken van een half uur.

Extra opvang
Extra opvang is opvang waarbij er sprake is van extra opgenomen dagdelen. Dit betekent dat u uw kind incidenteel meer dagdelen brengt dan in de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd. Extra opvang moet vooraf bij de locatiemanager worden aangegeven. Deze extra opvang is alleen mogelijk wanneer er voldoende plaats is. 

Incidentele opvang
Bij incidentele opvang gaan we er vanuit dat u de opvang op een andere manier geregeld heeft. Maar mocht het voorkomen dat u toch eens een dagje opvang nodig heeft, bijvoorbeeld in geval van ziekte van oma of vakantie van de oppasmoeder, dan kunt u ook bij kinderopvang MoreThanKidz Poppejans terecht.

Ruilen van opvangdagen
Opvangdagen kunnen geruild worden. Voorwaarde is alleen dat u het op tijd doorgeeft en dat er ruimte op de groep is.

Prijzen

De prijs voor 2019 is € 8,02 per uur voor vaste dagopvang. 

LRK nummer
Voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag vraagt de Belastingdienst naar het registratienummer van het kinderdagverblijf of BSO in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit registratienummer is voor locatie Pippeloentje 196623510.

Facebook
Ook zijn wij nu te volgen op facebook