Praktische informatie

Openingstijden
Kinderdagverblijf MoreThanKidz is met uitzondering van zon- en feestdagen, het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 18.30 uur.
Op aanvraag eerder of langer geopend.

Soorten opvang

Vaste kinderopvang
Vaste kinderopvang is opvang op van te voren vastgestelde dagdelen. Deze dagdelen worden vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst. 

Flexibele kinderopvang
Flexibele kinderopvang biedt de mogelijkheid om een vast aantal dagdelen per week flexibel in te vullen. Zo kan bijvoorbeeld de ene week het kind van maandag t/m woensdag worden opgevangen en de andere week van woensdag t/m vrijdag. 

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang is opvang voor basisschoolkinderen. De opvang vindt plaats voor- en na schooltijd en in de schoolvakanties. Wij brengen en halen uw kinderen met eigen vervoer van en naar school.

Extra opvang
Mocht u incidenteel meer opvang nodig hebben dan in de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd dan is dat mogelijk mits er voldoende plaats is. Extra opvang moet vooraf worden aangegeven. 

Prijzen
De prijzen voor 2019 zijn € 8,02 per uur voor de vaste dagopvang en € 6,89 per uur voor de BSO. Voor de flexibele opvang zijn de uurtarieven € 8,20 voor de dagopvang en € 7,16 voor de BSO. 

LRK nummer
Voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag vraagt de Belastingdienst naar het registratienummer van het kinderdagverblijf of BSO in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze registratienummers zijn 518861284 voor het kinderdagverblijf en 164560956 voor de BSO.

Facebook
Ook zijn wij nu te volgen op facebook