Praktische informatie

Openingstijden
Kinderdagverblijf MoreThanKidz is met uitzondering van zon- en feestdagen, het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 18:00 uur.

Babyvoeding [fles]
De levering van flesvoeding is inbegrepen in de uurprijs. We gebruiken Nutrilon en Omneo. Wilt u een ander merk gebruiken dan kunt u dit aangeven en wordt er in onderling overleg besproken of dit haalbaar is.

Soorten opvang
 Vaste opvang
Vaste opvang is opvang op van te voren vastgestelde dagdelen. Deze dagdelen zijn vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst. De twee dagdelen zijn van 07.00 - 13.00 uur en van 12.00 - 18.00 uur.

Flexibele opvang
Flexibele opvang biedt de mogelijkheid om een vast aantal dagdelen per week flexibel in te vullen. Zo kan bijvoorbeeld de ene week het kind van maandag t/m woensdag worden opgevangen en de andere week van woensdag t/m vrijdag. Dit wel graag een maand van tevoren aangegeven.

Extra opvang
Extra opvang is opvang waarbij er sprake is van extra opgenomen dagdelen. Dit betekent dat u uw kind incidenteel meer dagdelen brengt dan in de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd. Extra opvang moet vooraf bij de locatiemanager worden aangegeven. Deze extra opvang is alleen mogelijk wanneer er voldoende plaats is. Gecontracteerde dagdelen kunnen niet geruild worden.

Prijzen
De prijzen voor 2019 zijn € 8,02 per uur voor de vaste opvang en € 8,20 per uur voor de flexibele opvang.

LRK nummer
Voor de aanvraag van van de kinderopvangtoeslag vraagt de belastingdienst naar het registratienummer van het kinderdagverblijf in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit LRK nummer is 163148661.