Praktische informatie

Openingstijden
Kinderdagverblijf MoreThanKidz Olivo is met uitzondering van zon- en feestdagen, het gehele jaar geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 18:00 uur.

Soorten opvang

Vaste opvang:

Vaste kinderopvang is opvang op van te voren vastgestelde dagdelen. Deze dagdelen zijn vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst. Er geld een minimale afname van 2 dagdelen per week.

Flexibele opvang:

Ouders die een flexibele baan hebben en per maand of week hun uren doorkrijgen kunnen bij MoreThanKidZ Olivo terecht voor flexibele opvang. Er kan tot een week voor de opvangdatum doorgegeven worden welke dagen en uren opvang nodig zijn. Plaatsen zijn beperkt. In overleg met planning wordt bekeken of er flexibele opvang mogelijk is. 

Kinderopvang op maat:                                                                 

Er wordt een contract naar de wensen van de klant opgesteld. U kunt zelf bepalen hoeveel weken per jaar er afgenomen worden en welke uren op een dag u wilt afnemen. Kortom u betaalt alleen voor de uren opvang die er afgenomen worden, maar neemt wel een vast aantal uren per maand af.

Buitenschoolse opvang:

Buitenschoolse opvang is kinderopvang voor basisschoolkinderen. De opvang vindt plaats voor- en na schooltijd en in de schoolvakanties.

Extra opvang:

Extra kinderopvang is kinderopvang waarbij er sprake is van extra opgenomen dagdelen. Dit betekent dat u uw kind incidenteel meer dagdelen brengt dan in de plaatsingsovereenkomst is vastgelegd. Extra opvang moet vooraf bij de locatiemanager worden aangegeven. Deze extra opvang is alleen mogelijk wanneer er voldoende plaats is. 

Prijzen
De prijzen voor 2019 zijn € 8,02 per uur voor de vaste dagopvang en € 6,89 per uur voor de BSO.

Flexibele dagopvang is € 8,20 per uur en € 7,16 per uur voor de BSO.

LRK nummer

  • LRK nummer BSO Meppelerweg 22-408 103543478 
  • LRK nummer BSO Molenhof 214532860
  • LRK nummer BSO Meppelerweg 22-401 117918908
  • LRK nummer KDV 120878203
  • LRK nummer Peutermoment Meppelerweg 22-401 174019841